Burza

BURZA
jarního
letního
dětského oblečení a vybavení

 

Dobrý den,
opět zdravíme všechny příznivce dětské burzy ve Vodnické při MŠ Formanská!

Úvodem bychom Vás rády informovaly, že jarně/letní, v pořadí 22. burza, vynesla školce na nákup pomůcek pro rozvoj dětí částku 17.400,- korun českých. Věříme, že podzimně/zimní 23. burza bude rovněž tak úspěšná! Tuto burzu se zaměříme na překvapení pro děti.

Na jarně/letní burzu rádi přivítáme nové posily pro organizaci burzy …pokud se k nám přidáte, budete mít výhodnější podmínky oproti ostatním prodejcům. Ozvěte se a můžeme detailně probrat, co obnáší organizace a jaké výhody přináší.

Tímto Vám všem, kteří se burzy vytrvale účastníte a pomáháte tak dobré věci, opakovaně a upřímně děkujeme!

Srdečně Vás zveme k účasti na podzimně/zimní burze 2022.

Termín:  7. – 8. 10. 2022

Příjem zboží bude probíhat pouze v sále Domu služeb.

Následný prodej se uskuteční v sále Domu služeb, výdej pak opět jen v sále Domu služeb.

Vstup na burzu je bezplatný.

Příjem zboží
Čtvrtek               6. 10. 2022 (8-17 h v sále Domu služeb)

Prodej zboží – sál Domu Služeb
Pátek                  7. 10. 2022 (8-18 h)
Sobota                8. 10. 2022 (9-12 h)

Výdej neprodaného zboží
Neděle                9. 10. 2022 (16-18 h v sále Domu služeb)

 

Podmínky burzy:

– Do prodeje přijímáme dětské oblečení pro nejmenší, školkové, ale i pro školní děti; boty, hračky, sportovní potřeby a vybavení se zaměřením na podzim a zimu, autosedačky a kočárky (po předchozí dohodě).

– Veškeré zboží musí být čisté a neponičené (organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věci v případě předpokladu neprodejnosti dané věci či překročení limitu počtu věcí).

– Za každý vystavený kus organizátor účtuje 2 Kč jako manipulační poplatek (za objemné věci se účtuje 20 Kč).

– Organizátor účtuje provizi 20 % z prodeje. Poplatky i provize budou v plné výši využity k podpoře rozvoje dětí v MŠ.

Prodejce označí věci (viz Návod pro prodejce) a sepíše seznam prodávaných věcí (do tabulky Tabulky_evidence – XLS a vytiskne nebo ručně do vytištěného formuláře). Seznam věcí je nutné předat při příjmu věcí do prodeje!

– Nevyzvednuté věci v daném termínu budou věnovány na charitu.

– V rámci burzy se letos opět bude konat SBÍRKA pro DĚTSKÝ DOMOV Dolní Počernice!

 

Věnujte prosím pozornost rozšířeným instrukcím přidělení prodejního čísla a označení věcí:

Všem prodejcům z minulého ročníku burzy nabízíme ponechání čísla prodejce. Tím Vám usnadníme práci při označování a evidenci zboží, které dáváte opakovaně do komise. Prosíme o potvrzení, že se aktuální burzy jako prodávající zúčastníte! Nahlaste své číslo prodejce. Pokud své číslo již nevíte, bude Vám sděleno, nebo přiděleno nové. Platné pořadové číslo je pouze číslo potvrzené! V případě zdvojeného čísla platí číslo toho prodávajícího, který má dané pořadové číslo akceptované/potvrzené organizátorem!

Prosíme, nepodceňujte potvrzení prodejního čísla co nejdříve, vzhledem k vysokému množství zájemců z řad prodejců je 2 burzy neaktivní číslo prodejce postoupeno dalšímu prodejci!

Pro kontakt použijte adresu burza.ilona@seznam.cz, event. tel. číslo 737 208 481.

Sledovat nás můžete i na facebooku:
https://www.facebook.com/BurzaVeVodnickeMSFormanska/

@BurzaVeVodnickeMSFormanska

 

Opět bude omezený počet prodejců a celkový počet položek!!!

  • Limit je 60 prodejců
  • Maximálně bude přijato do komise 60 kusů položek

Prosíme o řádné vyplnění evidenčních tabulek (k dispozici i v excelu pro elektronické vyplnění).

Jako první číslo uvádějte vždy číslo prodejce, nikoliv číslo prodávané věci! Obrácené pořadí velmi komplikuje zpětné kompletování pro výdej. Na každý řádek zapisujte jednotlivé položky, nikoliv např. x kusů po 30ti Kč, nebo např. položky 87-89. Takto popsané zboží je jen stěží dohledatelné.

 

Na základě četných komplikací s nedostatečně označeným zbožím (špatně lepící, resp. odpadávající cedulky a nespojené, resp. rozdělené sety) žádáme prodávající, aby své zboží řádně označili cedulkami dle Návodu pro prodejce a v případě setů jednotlivé kusy každého setu pevně spojili. Organizátor burzy nenese odpovědnost za prodej nedostatečně označeného zboží. Zároveň žádáme prodávající, aby pro označování věcí cedulkami raději nepoužívali kancelářské svorky. Při jejich odstranění dochází často k poškození věci!

Rády bychom prodejce upozornily na skutečnost, že vzhledem k narůstajícímu počtu prodávaného zboží a neměnné kapacitě sálu, není již možné přijímat do komise evidentně neprodejné zboží (děravé, poškozené, znečištěné…), nebo jej budeme z prodeje automaticky vyřazovat.

Dále pak žádáme všechny prodávající, aby své tašky, ve kterých nám předávají věci k prodeji, označili viditelně svým číslem prodejce. Neprodané zboží pak dostanete zaručeně zpět ve svých taškách!

 Závěrem ještě jedno doporučení  – pro Vaši pohodlnou zpětnou kontrolu neprodaného/prodaného zboží doporučujeme udělat si doma kopii vyplněné Evidenční tabulky. (Případně si lze udělat fotku tabulky při vracení zboží.)

Veškeré potřebné dokumenty – Evidenční tabulky pdf/excel, Návod pro prodejce a Leták s informacemi jsou ke stažení na webových stránkách MŠ Formanská.

http://www.msformanska.cz/burza

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.
Za tým burzy
Ilona Šimková a Věra Vondrášková