Burza

dětská BURZA

OBLEČENÍ a SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ

podzim/zima

DŮM SLUŽEB – VODNICKÁ 531/44, PRAHA 4 – Újezd u Průhonic

Dobrý den,

opět zdravíme všechny příznivce dětské burzy ve Vodnické při MŠ Formanská!

Úvodem bychom Vás rády informovaly, že jarně/letní, v pořadí 24. burza, vynesla školce na nákup pomůcek pro hudební nauku částku 30.100,- korun českých – . Věříme, že podzimně/zimní 25. burza bude rovněž tak úspěšná! Tuto burzu se zaměříme na překvapení pro děti pod stromeček.

Na jarně/letní burzu rádi přivítáme nové posily pro organizaci burzy …pokud se k nám přidáte, budete mít výhodnější podmínky oproti ostatním prodejcům. Ozvěte se a můžeme detailně probrat, co obnáší organizace a jaké výhody přináší.

Tímto Vám všem, kteří se burzy vytrvale účastníte a pomáháte tak dobré věci, opakovaně a upřímně děkujeme!

Srdečně Vás zveme na jarně/letní burzu 2023:

PÁTEK 6. 10. (8 – 18 hod)

SOBOTA 7. 10. (9 – 12 hod)

Info pro prodejce:

Příjem zboží do komise:

Čtvrtek 5. 10. 2023 (8-17 hod v sále Domu služeb)

Výdej neprodaného zboží

Neděle 8.10. 2023 (16-18 hod v sále Domu služeb)

Podmínky pro prodejce:

  •  Do prodeje přijímáme dětské oblečení (velikosti 40 – 178); boty, hračky, sportovní potřeby a vybavení se zaměřením na podzim a zimu, autosedačky a kočárky (pouze po předchozí dohodě – z kapacitních důvodů).
  • Veškeré zboží musí být čisté a neponičené (organizátor si vyhrazuje právo na odmítnutí věci v případě předpokladu neprodejnosti dané věci či překročení limitu počtu věcí).

Poškozené a znečištěné zboží budeme z prodeje vyřazovat!

  • Za každý vystavený kus si organizátor účtuje 2 Kč jako manipulační poplatek (za objemné věci – kočárky a autosedačky, kola se účtuje 20 Kč).
  • Organizátor si účtuje provizi 20 % z prodeje. Poplatky i provize budou plně využity k podpoře rozvoje dětí v MŠ.
  • Do komise budou převzaty pouze řádné označené věci (viz Návod pro prodejce) a s vyplněným a vytištěným seznamem prodávaných věcí (viz Tabulky_evidence_2023.pdf, k dispozici i v excelu pro elektronické vyplnění). Seznam věcí je nutné předat při příjmu věcí do prodeje!

Vyplnění evidenčních tabulek:

Jako první číslo uvádějte vždy číslo prodejce, nikoliv číslo prodávané věci! Obrácené pořadí velmi komplikuje zpětné kompletování pro výdej. Na každý řádek zapisujte jednotlivé položky, nikoliv např. x kusů po 30ti Kč, nebo např. položky 57-59. Takto popsané zboží je jen stěží dohledatelné.

Na základě četných komplikací s nedostatečně označeným zbožím (špatně lepící, resp. odpadávající cedulky a nespojené, resp. rozdělené sety) žádáme prodávající, aby své zboží řádně označili cedulkami dle Návodu pro prodejce a v případě setů jednotlivé kusy každého setu pevně spojili. Organizátor burzy nenese odpovědnost za prodej nedostatečně označeného zboží. Zároveň žádáme prodávající, aby pro označování věcí cedulkami raději nepoužívali kancelářské svorky. Při jejich odstranění dochází často k poškození věci!

Rády bychom prodejce upozornily na skutečnost, že poškozené a znečištěné zboží budeme z prodeje vyřazovat!

Dále pak žádáme všechny prodávající, aby své tašky, ve kterých nám předávají věci k prodeji, označili viditelně svým číslem prodejce. Neprodané zboží pak dostanete zaručeně zpět ve svých taškách!

Závěrem ještě jedno doporučení – pro Vaši pohodlnou zpětnou kontrolu neprodaného/prodaného zboží doporučujeme udělat si doma kopii vyplněné Evidenční tabulky. (Případně si lze udělat fotku tabulky při vracení zboží.)

  • Nevyzvednuté věci v daném termínu budou věnovány na charitu.

PODMÍNKOU účasti je REZERVACE PRODEJCE e-mailem nebo telefonicky!

E-mail: BURZA.ILONA@SEZNAM.CZ nebo tel.: 737208481

Věnujte prosím pozornost rozšířeným instrukcím přidělení prodejního čísla a označení věcí:

Všem prodejcům, kteří se účastnili minulého ročníku burzy, nabízíme ponechání čísla prodejce. Tím Vám usnadníme práci při označování a evidenci zboží, které dáváte opakovaně do komise. Prosíme o potvrzení, že se aktuální burzy jako prodávající zúčastníte! Nahlaste své číslo prodejce. Pokud své číslo již nevíte, bude Vám sděleno, nebo přiděleno nové. Platné pořadové číslo je pouze číslo potvrzené! V případě zdvojeného čísla platí číslo toho prodávajícího, který má dané pořadové číslo akceptované/potvrzené organizátorem!

Prosíme, nepodceňujte potvrzení prodejního čísla co nejdříve, vzhledem k vysokému množství zájemců z řad prodejců!

Sledovat nás můžete i na facebooku: https://www.facebook.com/BurzaVeVodnickeMSFormanska/@BurzaVeVodnickeMSFormanska

Veškeré potřebné dokumenty – Evidenční tabulky pdf/excel, Návod pro prodejce a Leták s informacemi jsou přiloženy v e-mailu, nebo jsou ke stažení na webových stránkách MŠ Formanská. http://www.msformanska.cz/burza

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Za tým burzy

Ilona Šimková a Věra Vondrášková