O škole

Naše mateřská škola se nachází v městské části Praha – Újezd u Průhonic, v blízkosti Milíčovského lesa.

Byla nově postavena v letech 2015 – 16 a uvedena do provozu 1. 9. 2016. Zcela nová budova prošla kolaudací v polovině srpna 2016 a předána do užívání byla 30.8.2016. Slavnostní otevření se uskutečnilo 6.10.2016.

Škola je umístěna v přízemí jednopatrové budovy. V průběhu školního roku 2017/18 bylo za plného provozu mateřské školy přistavěno 1. patro. Kde od září školního roku 2018/19 je otevřena zcela nová samostatná ZŠ Formanská, 1. stupeň.

Ve školním roce 2016/17 byla otevřena jen třída Hříbků pro 28 dětí. Začínali jsme v provizorních podmínkách, ale na konci září 2016 už byl provoz v normálním režimu. Postupně jsme vybavili školu i zahradu základním mobiliářem, hračkami i pomůckami.

Ve školním roce 2017/18 jsou již v provozu obě třídy, Hříbci i Skřítci.

Současný stav

Ve školním roce 2018/19 došlo ke sloučení MŠ Formanská a MŠ Vodnická. Z té se stalo detašované pracoviště MŠ Formanská. Do provozu byla tako budova uvedena již v září 2011, tehdy jako samostatná dvoutřídka. www.msvodnicka.cz

Od školního roku 2018/19 je tedy kapacita naší školy 112 dětí. Tedy 4 třídy umístěné ve dvou budovách. V budově na Vojtěšce jsou dvě třídy po 28 dětech – 1. třída Hříbci a 2. třída Skřítci. V budově ve Vodnické jsou také 2 třídy po 28 dětech – 3. třída Kapičky a 4. třída Vlnky.

Všechno má svůj začátek.
Život dítěte,
jeho první zkušenost,
objev, zážitek, dovednost…

Naše mateřská škola je všeobecně zaměřená škola rodinného charakteru se základní myšlenkou, že škola doplňuje rodinnou výchovu.

Chceme být školou, kde děti v radostné a nekonfliktní atmosféře dostávají možnost rozvíjet plně svou osobnost. Naším cílem je v dětech postupným procesem upevnit chuť poznávat, tvořita učit se. Získávat nové zkušenosti a zažít zajímavé okamžiky.

V MŠ podporujeme, rozvíjíme a vytváříme:

  • Sebepoznání a celkový rozvoj osobnosti dítěte
  • Zdravý tělesný rozvoj dítěte
  • Zdravý životní styl
  • Vztah dítěte k okolnímu světu, přírodě a lidem
  • Společenské a kulturní hodnoty
  • Podmínky pro prožitkové učení
  • Společně s dětmi pravidla pro život v MŠ
  • Tradice mateřské školy

Organizace dne v MŠ

6:45 – 8:30  – scházení dětí, prostor pro spontánní hru a individuální činnosti (předškoláci do 8:00)

8:30 – kruh, pohybové činnosti

9:00 – dopolední svačina

9:30 – společné aktivity, didakticky cílené, řízené učitelkou, individuální i skupinové

10:00 – pobyt venku

12:00 – oběd

12:30 – 13:00 – vyzvedávání dětí po obědě

12:30 – odpočinek

14:30 – odpolední svačina

15:00 – 17:15 – prostor pro spontánní hru a individuální činnosti, případně pobyt venku

CO POTŘEBUJÍ DĚTI DO MŠ

* bačkůrky s pevnou patou   (nikoli pantofle nebo crocsy!)

* převlečení do třídy (tepláky, legíny,…)

* pyžamo nebo noční košilku

* náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, trička,…)

* hřeben (po odpočívání je třeba se upravit)

* převlečení a vhodnou obuv na ven dle počasí (kraťasy, tepláky, oteplovačky,….)

* na ven čepici nebo šátek na hlavu  dle ročního období (kulich, kšiltovka apod.)

* pláštěnku (dostatečně velkou, aby ji děti oblékly i přes bundu)

* gumáky

 

Vše podepsané!

Co do školy nepatří?

* cenné věci (peníze, mobily, hodinky apod.)

* hračky s ostrými hranami a hroty a další nebezpečné předměty

 

Za ztrátu či poškození  hraček z domova MŠ nezodpovídá.