Zápis

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace

Na Vojtěšce 188, Praha 4, 149 00
detašované pracoviště: Vodnická 530/42, Praha 4, 149 00

Podle Zákona č.67/2022 Sb. Lex Ukrajina k zápisu do MŠ v termínu 2.-16.5..22 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o pobytu cizinců na území ČR (uprchlíci před válkou na Ukrajině).
Pro tyto děti je určen termín zápisu 8.6.22. Další informace k tomuto zápisu budou na našich stránkách.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. (так званий lex Ukraine), іноземці, які мають візу для перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. 1 а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці (біженці через війну в Україні), не можуть подати заяву про зарахування дитини до дитячого садка протягом 2.-16.5.2022.
Для цих дітей встановлена ​​дата для подання заяв 08.06.2022. Додаткова інформація про цей запис буде доступна на нашому веб-сайті.

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Formanská na školní rok 2022-23 v květnovém termínu.

Přijatí:

73/2022
23/2022
11/2022
32/2022
64/2022
3/2022
29/2022
12/2022
70/2022
26/2022
30/2022
8/2022
45/2022
13/2022
27/2022
43/2022
55/2022
9/2022
25/2022
22/2022
37/2022
17/2022
47/2022
18/2022
6/2022
5/2022

Nepřijatí:

28/2022
10/2022
66/2022
52/2022
71/2022
59/2022
57/2022
54/2022
14/2022
20/2022
49/2022
38/2022
4/2022
53/2022
24/2022
36/2022
21/2022
33/2022
15/2022
7/2022
35/2022
72/2022
31/2022
40/2022
51/2022
42/2022
19/2022
48/2022
41/2022
65/2022
67/2022
2/2022
63/2022
62/2022
46/2022
58/2022
39/2022
56/2022

Aktivní odkaz na elektronický zápis naleznete zde v době od 2. 5. 2022 do 12. 5. 2022

Nahlédnout do spisu máte možnost dne 16.5.2022 od 13:00 do 17:00 v ředitelně MŠ v budově na Vojtěšce.

Informace k zápisu

Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následující informace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v MČ Praha – Újezd u Průhonic na školní rok 2022/2023. Pro děti, které v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku je předškolní vzdělávání povinné.

Návštěvní dny pro rodiče

Prohlídky obou budov školky spojené s možností získat základní informace o zápise na školní rok 2022/2023. Prohlídky se budou konat za dodržování epidemiologických opatření platných v době konání prohlídek.

Na webových stránkách školy jsou umístěny video prohlídky obou budov MŠ Formanská.

Termíny prezenčních prohlídek

– MŠ Formanská budova Na Vojtěšce v úterý 19.4.2022 ve 14:00
– MŠ Formanská budova ve Vodnické v úterý 26.4.2022 ve 14:00

Na prohlídky je nutné se objednat na telefonních číslech nebo emailové adrese:
MŠ Formanská – budova Na Vojtěšce: +420 604 100 495, +420 737 212 528
MŠ Formanská – budova ve Vodnické: +420 734 727 269, +420 737 212 528
Pro obě budovy mateřské školy: msformanska@seznam.cz

Další informace

Již podruhé proběhne zápis elektronicky.

Elektronický zápis Vám vygeneruje žádost, kterou je nutné přinést vlastnoručně podepsanou do MŠ v těchto termínech:

Čtvrtek 12.5.2022 13:00-17:00 (ředitelna, budova Na Vojtěšce)

Pátek 13.5.2022 8:00 – 12:00 (ředitelna, budova Na Vojtěšce)

Dokumenty, které Vám zápis nevygeneruje a vy je také přinesete s sebou k prezenčnímu zápisu.

  1. Originál rodného listu dítěte + ofocenou kopii
  2. Občanský průkaz žadatele
  3. Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte – naleznete ZDE
  4. Posudek od lékaře dítěte s razítkem a podpisem lékaře – povinné očkování, alergie apod. – naleznete ZDE
  5. Dodatek k žádosti – preferovaná budova MŠ – naleznete ZDE

K zápisu přijďte s dítětem. Rádi bychom se vrátili k této variantě zápisu, pokud to epidemiologická situace v době konání zápisu do MŠ dovolí.

Při zápise nerozhoduje rychlost podané žádosti ani pořadí přijímaných žádostí. Hlavními kritérii je věk dětí a bydliště dítěte v naší městské části Praha – Újezd u Průhonic. Kompletní kritéria budou zveřejněna do konce března ZDE.

Kdo byl u zápisu do MŠ s dítětem již v loňském roce, nemusí obnovovat dokument s razítkem od lékaře. V MŠ již je tento dokument z loňska uložen.

Ve výjimečných případech, kdy se ve stanovených termínech nebudete moci dostavit se žádostí, můžete poslat dokumenty do datové schránky školy nebo s elektronickým podpisem i do mailové schránky ředitelství, obojí viz sekce kontakty. Nezasílejte prosím raději dokumenty poštou, mohly by být doručeny po ukončení správního řízení.

Prosím při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte ředitelku školy telefonicky, ať předejdeme nepřesnostem ve správním řízení. Telefonické spojení naleznete rovněž zde na webových stránkách školy. Děkuji všem za pochopení.

Kdo potřebuje razítko pediatra získat, kontaktujte prosím pediatry svých dětí telefonicky a dojednejte s nimi setkání předem. Děkuji za pochopení.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi i s Vámi.

Bc. Jitka Svátková
Ředitelka MŠ Formanská