Zápis

Vydávání ROZHODNUTÍ bude v pondělí 20.5. 2024 od 13:00 do 17:00 v ředitelně školy.

Přijďte si pro informace o zápise.

Výsledky zápisu

Přijatí:

50/2024 7/2024 10/2024
24/2024 11/2024 12/2024
43/2024 59/2024 45/2024
17/2024 31/2024 35/2024
37/2024 28/2024 13/2024
47/2024 23/2024 41/2024
18/2024 2/2024 14/2024
60/2024 52/2024 6/2024
15/2024 51/2024 34/2024
25/2024 22/2024 21/2024
32/2024 27/2024 39/2024
9/2024 46/2024
20/2024 19/2024

Nepřijatí:

38/2024 33/2024
29/2024 55/2024
1/2024 53/2024
8/2024 36/2024
30/2024  
5/2024  
3/2024  
54/2024  
44/2024  
4/2024  
48/2024  
40/2024  
26/2024  

 

Informace k zápisu do Mateřské školy Formanská, příspěvkové organizace na školní rok 2024 – 2025

Na Vojtěšce 188, Praha 4, 149 00
detašované pracoviště: Vodnická 530/42, Praha 4, 149 00

Registrace na školní rok 2024/2025

https://registrace.twigsee.com (Odkaz k registraci)

Informace k zápisu

Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následující informace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v MČ Praha – Újezd u Průhonic na školní rok 2024/2025. Pro děti, které v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku je předškolní vzdělávání povinné.

Návštěvní dny pro rodiče

Prohlídky obou budov školky spojené s možností získat základní informace o zápise na školní rok 2024/25.

Na webových stránkách školy www.msformanska.cz  jsou umístěny volně dostupné video prohlídky obou budov MŠ Formanská v sekci FOTO – uzavřená galerie.

Termíny prezenčních prohlídek

– MŠ Formanská budova Na Vojtěšce ve čtvrtek 11.4.2024 ve 14:00
– MŠ Formanská budova ve Vodnické v úterý 16.4.2024 ve 14:00

Na prohlídky je nutné se objednat na telefonních číslech nebo emailové adrese:
MŠ Formanská – budova Na Vojtěšce: +420 604 100 495, +420 737 212 528
MŠ Formanská – budova ve Vodnické: +420 734 727 269, +420 737 212 528
Pro obě budovy mateřské školy: msformanska@seznam.cz

Další informace

Již počtvrté proběhne zápis elektronicky. Aktivní odkaz na elektronický předzápis naleznete v době od 17.4. 2024 do 1. 5. 2024 na webových stránkách školy.

Elektronický zápis Vám vygeneruje žádost, kterou je nutné přinést do MŠ v den zápisu

2.5.2024 v době od 9:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 (ředitelna, budova Na Vojtěšce)

i s dalšími dokumenty. Dokumenty, které Vám zápis nevygeneruje, naleznete na webových stránkách školy.

Přineste:

  • Originál žádosti s vlastnoručním podpisem
  • Originál rodného listu dítěte + ofocenou kopii
  • Občanský průkaz žadatele
  • Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte – formulář na webu v Dokumentech
  • Posudek od lékaře dítěte s razítkem a podpisem lékaře – povinné očkování, alergie apod. (na webových stránkách je stále dostupný v Dokumentech)

K zápisu přijďte s dítětem.

 

Při zápise nerozhoduje rychlost podané žádosti ani pořadí přijímaných žádostí. Hlavními kritérii je věk dětí a bydliště dítěte v naší městské části Praha – Újezd u Průhonic. Kompletní kritéria budou zveřejněna do konce března.

Kdo byl u zápisu do MŠ s dítětem již v loňském roce, nemusí obnovovat dokument s razítkem od lékaře. V MŠ již je tento dokument z loňska uložen. 

Ve výjimečných případech, kdy se ve stanovených termínech nebudete moci dostavit se žádostí, můžete poslat dokumenty do datové schránky školy nebo s elektronickým podpisem i do mailové schránky ředitelství. Nezasílejte prosím raději dokumenty poštou, mohly by být doručeny po ukončení správního řízení.

Prosím při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte ředitelku školy telefonicky, ať předejdeme nepřesnostem ve správním řízení. Telefonické spojení naleznete rovněž na webových stránkách školy. Děkuji všem za pochopení.

Těším se na setkání s Vašimi dětmi i s Vámi.

Bc. Jitka Svátková

Ředitelka MŠ Formanská