Zápis

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace

Na Vojtěšce 188, Praha 4, 149 00
detašované pracoviště: Vodnická 530/42, Praha 4, 149 00

Zápis pro cizince prochází úpravami:

Podle Zákona č.67/2022 Sb. Lex Ukrajina k zápisu do MŠ v termínu 2.-16.5..22 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o pobytu cizinců na území ČR (uprchlíci před válkou na Ukrajině).
Pro tyto děti je určen termín zápisu 8.6.22. Další informace k tomuto zápisu budou na našich stránkách.

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. (так званий lex Ukraine), іноземці, які мають візу для перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. 1 а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці (біженці через війну в Україні), не можуть подати заяву про зарахування дитини до дитячого садка протягом 2.-16.5.2022.
Для цих дітей встановлена ​​дата для подання заяв 08.06.2022. Додаткова інформація про цей запис буде доступна на нашому веб-сайті.

Dále aktualizováno pro rok 2023:

Aktivní odkaz na elektronický předzápis naleznete zde v době od 20.4.2023 do 1.5.2023.

Nahlédnout do spisu máte možnost dne 10.5.2023 od 13:00 do 17:00 v ředitelně MŠ v budově na Vojtěšce.

Informace k zápisu

Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následující informace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v MČ Praha – Újezd u Průhonic na školní rok 2023/2024. Pro děti, které v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku je předškolní vzdělávání povinné.

Návštěvní dny pro rodiče

Prohlídky obou budov školky spojené s možností získat základní informace o zápise na školní rok 2023/24.

Na webových stránkách školy jsou umístěny video prohlídky obou budov MŠ Formanská.

Termíny prezenčních prohlídek 2023

– MŠ Formanská budova Na Vojtěšce ve čtvrtek 13.4.2023 ve 14:00
– MŠ Formanská budova ve Vodnické v úterý 18.4.2023 ve 14:00

Na prohlídky je nutné se objednat na telefonních číslech nebo emailové adrese:
MŠ Formanská – budova Na Vojtěšce: +420 604 100 495, +420 737 212 528
MŠ Formanská – budova ve Vodnické: +420 734 727 269, +420 737 212 528
Pro obě budovy mateřské školy: msformanska@seznam.cz

Další informace

Již potřetí proběhne zápis elektronicky.

Elektronický zápis Vám vygeneruje žádost, kterou je nutné přinést vlastnoručně podepsanou do MŠ v těchto termínech:

Úterý 2.5.2022 9:00 – 11:00 a 13:00-17:00 (ředitelna, budova Na Vojtěšce)

Dokumenty, které Vám zápis nevygeneruje a vy je také přinesete s sebou k prezenčnímu zápisu.

  1. Originál rodného listu dítěte + ofocenou kopii
  2. Občanský průkaz žadatele
  3. Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte –  viz dokumenty
  4. Posudek od lékaře dítěte s razítkem a podpisem lékaře – povinné očkování, alergie apod. – viz dokumenty

K zápisu přijďte s dítětem.

Při zápise nerozhoduje rychlost podané žádosti ani pořadí přijímaných žádostí. Hlavními kritérii je věk dětí a bydliště dítěte v naší městské části Praha – Újezd u Průhonic. Kompletní kritéria budou zveřejněna do konce března ZDE.

Kdo byl u zápisu do MŠ s dítětem již v loňském roce, nemusí obnovovat dokument s razítkem od lékaře. V MŠ již je tento dokument z loňska uložen.

Ve výjimečných případech, kdy se ve stanovených termínech nebudete moci dostavit se žádostí, můžete poslat dokumenty do datové schránky školy nebo s elektronickým podpisem i do mailové schránky ředitelství, obojí viz sekce kontakty. Nezasílejte prosím raději dokumenty poštou, mohly by být doručeny po ukončení správního řízení.

Prosím při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte ředitelku školy telefonicky, ať předejdeme nepřesnostem ve správním řízení. Telefonické spojení naleznete rovněž zde na webových stránkách školy. Děkuji všem za pochopení.

Kdo potřebuje razítko pediatra získat, kontaktujte prosím pediatry svých dětí telefonicky a dojednejte s nimi setkání předem. Děkuji za pochopení.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi i s Vámi.

Bc. Jitka Svátková
Ředitelka MŠ Formanská