Novinky

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Formanská – Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015164, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. Celková výše podpory činí 540.583,- Kč.

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Formanská – Šablony III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021668, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na MŠ Formanská prostřednictvím posílení personální podpory, realizací rozvojových aktivit a spoluprací s rodiči dětí MŠ a veřejností. Celková výše podpory činí 357.420,- Kč.

Novinky v naší školce