Dokumenty

Zadost-o-uvolneni-ditete-z-pv

Zmocneni-pro-vyzvedavani-ditete-z-ms

Desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

DOKUMENTY K Zápisu do MŠ na školní rok 2019/20

Kriteria-pro-prijeti-skolni-rok-2019-20

5-oznameni-zahajeni-individualniho-vzdelavani

Evidenčni-list - 2019/20

Prohlášeni-o-vzajemne-shode-pri-zastupovani-ditete

Žádost

DOKUMENTY - ŠKOLNÍ JÍDELNA

ROZPOČET

Polozkovy-roz-pocet-na-rok-2019

Stednedoby-rozpoctovy-vyhled-2019-2024

Oba uvedené dokumenty byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha - Újezd  na 6. zasedání konaném 20.3.2019 - Usnesení č.05/06/19 Schválení rozpočtu pro rok 2019.

Novinky

Kontaktujte nás