Eu

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Formanská - Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015164,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. Celková výše podpory činí 540.583,- Kč.

Novinky

Burza podzimního a zimního dětského oblečení a vybavení

http://www.msformanska.cz/burza

---------------------------------------------------------------------------------

Výlet do Toulcova Dvora.

Jedou obě budovy MŠ.

Podrobné informace naleznete ve svých mailech.

-----------------------------------------------------------------

Projekt FORMÁNEK - vzdělávání dětí v době přerušení provozu MŠ.

Pokračování projektu budete nacházet ve svých mailech do konce školního roku 2019/20.

---------------------------------------------------------------

Stránky procházejí postupnými úpravami.

Děkuji za pochopení.

---------------------------------------------------------------

 

Pf

Novinky

Kontaktujte nás