Eu

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Formanská - Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015164,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. Celková výše podpory činí 540.583,- Kč.

Novinky

V DOHLEDNÉ DOBĚ BUDE SPUŠTĚN ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO MŠ -

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY.

Zveřejněná kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete v sekci DOKUMENTY.

------------------------------------

  • 12.4.2021 - otevření MŠ pro předškoláky a výjimky z řad vybraných profesí.

Všechny podrobné informace o nástupu dětí naleznete ve svých mailech.

S případnými dotazy se obracejte přímo na mě.

Bc. Jitka Svátková, ředitelka školy

I nadále bude pro menší děti chodit z MŠ PROJEKT FORMÁNEK do Vašich mailů 1x týdně.

 

________________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti se zpřísněním opatření, se ruší do odvolání všechny plánované akce MŠ, děkujeme za pochopení.

Kroužky i plavání jsou do odvolání přerušeny.

Pokud by došlo ke změnám, budete informováni do svých mailů.

-----------------------------------------------------------------

Projekt FORMÁNEK - vzdělávání dětí v době přerušení provozu MŠ.

Průběžně, během všech přerušení provozu, ho budete nacházet ve svých mailech.

---------------------------------------------------------------

Stránky procházejí postupnými úpravami.

Děkuji za pochopení.

---------------------------------------------------------------

 

Pf

Novinky

Kontaktujte nás