Eu

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Formanská - Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015164,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. Celková výše podpory činí 540.583,- Kč.

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Formanská - Šablony III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021668, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání na MŠ Formanská prostřednictvím posílení personální podpory, realizací rozvojových aktivit a spoluprací s rodiči dětí MŠ a veřejností. Celková výše podpory činí 357.420,- Kč.

Novinky

Novorocenka-ms-2021

Rozpis kroužků pro obě budovy naleznete v sekci Aktivity - Kroužky.

-----------------------------------------------------------------

 Cvičná evakuce MŠ Formanská - budovy Na Vojtěšce - video

Evakuace se uskutečnila ve spolupráci s SDH Praha Újezd u Průhonic, SDH Praha 11 - Chodov a MP Praha 11.

Ve stejný den se cvičná evakuace nacvičovala také v  budově mateřské školy ve Vodnické ulici.

 Ve fotogalerii u odkazu uzavřená galerie naleznete fotografickou dokumentaci z akce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naše MŠ používá aplikaci Twigsee.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virtuální prohlídky budov naší mateřské školy naleznete zde.

 

________________________________________________________________________________________

--------------------------------------------------------------------------------------

Projekt FORMÁNEK - vzdělávání dětí v době přerušení provozu MŠ.

Průběžně, během všech přerušení provozu, ho budete nacházet ve svých mailech.

---------------------------------------------------------------

Stránky procházejí postupnými úpravami.

Děkuji za pochopení.

---------------------------------------------------------------

 

Pf

Novinky

Kontaktujte nás