Eu

Od 1.9.2019 – 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Formanská - Šablony“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015164,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a společné vzdělávání dětí a žáků. Celková výše podpory činí 540.583,- Kč.

Novinky

 

Přejeme Vám svátky klidné a veselé a do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví.

Kolektiv MŠ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti se zpřísněním opatření, se ruší do odvolání všechny plánované akce MŠ, děkujeme za pochopení.

Kroužky i plavání jsou do odvolání přerušeny.

Pokud by došlo ke změnám, budete informováni do svých mailů.

-----------------------------------------------------------------

Projekt FORMÁNEK - vzdělávání dětí v době přerušení provozu MŠ.

Pokračování projektu budete nacházet ve svých mailech do konce školního roku 2019/20.

---------------------------------------------------------------

Stránky procházejí postupnými úpravami.

Děkuji za pochopení.

---------------------------------------------------------------

 

Pf

Novinky

Kontaktujte nás