Se Sokolem do života

Naše škola se zapojila do celostátního projektu Se Sokolem do života. Je to celoroční projekt České obce sokolské, zaměřený na rozvoj pohybových dovedností. Děti budou ve své věkové kategorii plnit jednotlivé disciplíny v oblasti atletiky, gymnastické dovednosti, manipulaci s míčem apod. Po splnění úkolů budou děti odměněny samolepkami do sešítků, které nám Česká obec Sokolská poskytla.