“ MŠ FORMANSKÁ – Šablony IV OP JAK“

 

Od 1.7.2023 – 30.6.2025 je naše instituce realizátorem projektu „MŠ Formanská – Šablony IV OPJAK“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0007830, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání pracovníků.

Cílem projektu je rozvoj strategie školy v této oblasti, pozitivní klima ve škole a zvyšování efektivity způsobu práce.