Zápis do MŠ

 

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace 

Na Vojtěšce 188, Praha 4, 149 00

detašované pracoviště: Vodnická 530/42, Praha 4, 149 00

----------------------------------------------------------------------------

Podle Zákona č.67/2022 Sb. Lex Ukrajina k zápisu do MŠ v termínu 2.-16.5..22 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o pobytu cizinců na území ČR (uprchlíci před válkou na Ukrajině). 
Pro tyto děti je určen termín zápisu 8.6.22. Další informace k tomuto zápisu budou na našich stránkách.

Web-oznameni-o-zapise-a-o-vysledcich-zapisu

Web-Zadost

Web-kriteria

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. (так званий lex Ukraine), іноземці, які мають візу для перебування на території Чеської Республіки відповідно до § 33 абз. 1 а) Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці (біженці через війну в Україні), не можуть подати заяву про зарахування дитини до дитячого садка протягом 2.-16.5.2022.
Для цих дітей встановлена ​​дата для подання заяв 08.06.2022. Додаткова інформація про цей запис буде доступна на нашому веб-сайті.

 Web-oznameni-o-zapise-a-o-vysledcich-zapisu

Web-Zadost

Web-kriteria

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Formanská na školní rok 2022-23 v květnovém termínu.

Přijatí

Nepřijatí

73/2022

28/2022

23/2022

10/2022

11/2022

66/2022

32/2022

52/2022

64/2022

71/2022

3/2022

59/2022

29/2022

57/2022

12/2022

54/2022

70/2022

14/2022

26/2022

20/2022

30/2022

49/2022

8/2022

38/2022

45/2022

4/2022

13/2022

53/2022

27/2022

24/2022

43/2022

36/2022

55/2022

21/2022

9/2022

33/2022

25/2022

15/2022

22/2022

7/2022

37/2022

35/2022

17/2022

72/2022

47/2022

31/2022

18/2022

40/2022

6/2022

51/2022

5/2022

42/2022

 

19/2022

 

48/2022

 

41/2022

 

65/2022

 

67/2022

 

2/2022

 

63/2022

 

62/2022

 

46/2022

 

58/2022

 

39/2022

 

56/2022

ODKAZ - ONLINE PŘEDZÁPIS DO MŠ FORMANSKÁ

Aktivní odkaz na elektronický zápis naleznete zde v době od 2. 5. 2022 do 12. 5. 2022

https://registrace.twigsee.com/f1/materskaskolafo/69E3C72B-1317-4577-AB59-18F0D4A778A7/zapisdomsformanska

Nahlédnout do spisu máte možnost dne 16.5.2022 od 13:00 do 17:00 v ředitelně MŠ v budově na Vojtěšce.

Informace k zápisu 

Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následující informace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v MČ Praha – Újezd u Průhonic na školní rok 2022/2023. Pro děti, které v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku je předškolní vzdělávání povinné.

Návštěvní dny pro rodiče

Prohlídky obou budov školky spojené s možností získat základní informace o zápise na školní rok 2022/2023. Prohlídky se budou konat za dodržování epidemiologických opatření platných v době konání prohlídek. 

Na webových stránkách školy ZDE  jsou umístěny video prohlídky obou budov MŠ Formanská.

Termíny prezenčních prohlídek:

-        MŠ Formanská budova Na Vojtěšce v úterý 19.4.2022 ve 14:00

-        MŠ Formanská budova ve Vodnické v úterý 26.4.2022 ve 14:00

Na prohlídky je nutné se objednat na telefonních číslech nebo emailové adrese:

MŠ Formanská - budova Na Vojtěšce: 604100495, 737212528

MŠ Formanská - budova ve Vodnické: 734727269, 737212528

Pro obě budovy mateřské školy: msformanska@seznam.cz

Další informace

Již podruhé proběhne zápis elektronicky. 

Elektronický zápis Vám vygeneruje žádost, kterou je nutné přinést vlastnoručně podepsanou do MŠ v těchto termínech:

Čtvrtek 12.5.2022 13:00-17:00 (ředitelna, budova Na Vojtěšce)

Pátek 13.5.2022 8:00 - 12:00 (ředitelna, budova Na Vojtěšce)

Dokumenty, které Vám zápis nevygeneruje a vy je také přinesete s sebou k prezenčnímu zápisu.  

1)     Originál rodného listu dítěte + ofocenou kopii

2)     Občanský průkaz žadatele

3)     Prohlášení o vzájemné shodě při zastupování dítěte - naleznete ZDE

4)     Posudek od lékaře dítěte s razítkem a podpisem lékaře – povinné očkování, alergie apod. - naleznete ZDE

5)     Dodatek k žádosti - preferovaná budova MŠ - naleznete ZDE

K zápisu přijďte s dítětem. Rádi bychom se vrátili k této variantě zápisu, pokud to epidemiologická situace v době konání zápisu do MŠ dovolí.

Při zápise nerozhoduje rychlost podané žádosti ani pořadí přijímaných žádostí. Hlavními kritérii je věk dětí a bydliště dítěte v naší městské části Praha – Újezd u Průhonic. Kompletní kritéria budou zveřejněna do konce března ZDE

Kdo byl u zápisu do MŠ s dítětem již v loňském roce, nemusí obnovovat dokument s razítkem od lékaře. V MŠ již je tento dokument z loňska uložen. 

Ve výjimečných případech, kdy se ve stanovených termínech nebudete moci dostavit se žádostí, můžete poslat dokumenty do datové schránky školy nebo s elektronickým podpisem i do mailové schránky ředitelství, obojí viz sekce kontakty. Nezasílejte prosím raději dokumenty poštou, mohly by být doručeny po ukončení správního řízení.

Prosím při jakýchkoliv nejasnostech kontaktujte ředitelku školy telefonicky, ať předejdeme nepřesnostem ve správním řízení. Telefonické spojení naleznete rovněž zde na webových stránkách školy. Děkuji všem za pochopení.

Kdo potřebuje razítko pediatra získat, kontaktujte prosím pediatry svých dětí telefonicky a dojednejte s nimi setkání předem. Děkuji za pochopení.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi i s Vámi.

Bc. Jitka Svátková

Ředitelka MŠ Formanská

int(1)

Novinky

Kontaktujte nás