Zápis do MŠ

 

Mateřská škola Formanská, příspěvková organizace 

Na Vojtěšce 188, Praha 4, 149 00

detašované pracoviště: Vodnická 530/42, Praha 4, 149 00

 Informace k zápisu do MŠ

Dokumenty k zápisu naleznete v sekci DOKUMENTY.

Opět se přiblížila doba zápisu do mateřských škol. Následují informace Vás seznámí s podmínkami zápisu do „mateřinky“ v MČ Praha – Újezd u Průhonic na školní rok 2019/2020. Pro děti, které v tomto školním roce dosáhnou šestého roku věku předškolní vzdělávání povinné.

Návštěvní dny pro rodiče

Vzhledem k uzavření MŠ Formanská se ruší hromadné návštěvní dny v obou budovách MŠ.

Žádosti o  individuální návštěvu budov pište mailem na msformanska@seznam.cz

Prohlídky obou školek spojené s možností získat základní informace o zápise na školní rok 2020/21.

MŠ Formanská, budova Na Vojtěšce čtvrtek 9.4. od 10:00  a  úterý  21.4. od 14:00

MŠ Formanská budova ve Vodnické pondělí 6..4.od 10:00  a  čtvrtek 23.4. od 14:00

Na prohlídky je nutné se objednat na telefonních číslech nebo emailové adrese:

MŠ Formanská, budova Na Vojtěšce: 604100495, 737212528

MŠ Formanská, budova ve Vodnické: 734727269, 737212528

Pro obě budovy mateřské školy: msformanska@seznam.cz

Organizace zápisu

Formuláře potřebné k zápisu, tedy Evidenční list, Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Prohlášení o shodě máte možnost získat:

1. na návštěvních dnech v obou mateřských školách, viz výše,

2. nebo si je můžete stáhnout na webových stránkách školy, www.msformanska.czv průběhu dubna.

Zápis do Mateřské školy Formanská, příspěvková organizace na školní rok 2020/2021:

1.    V budově MŠ v ulici Na Vojtěšce:

       v pondělí 4.5.2020 od 8:00-11:00 a 13:00-17:00

2.    V budově MŠ ve Vodnické ulici:

       ve středu 6.5. od 8:00 – 11:00

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ v souladu se zákonem 561/2004 Sb., v úplném znění, na základě stanovených kritérií (zveřejněny na webu MŠ Formanská www.msformanska.cz a na úředních deskách obou budov MŠ Formanská.

V tomto rozhodování nehraje roli pořadí odevzdaných žádostí.

K zápisu přijďte s dítětem.

Zákonný zástupce dítěte dále vezme k zápisu s sebou:

1.     Platný občanský průkaz, případně doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR (týká se zákonných zástupců, kteří nejsou občany ČR)

2.     Rodný listem dítěte - originál

3.     Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - vyplněné a podepsané

4.     Evidenční list potvrzený lékařem, dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v úplném znění

5.     Řádně vyplněné Prohlášení o shodě

Výsledky zápisu budou zveřejněny v zákonné lhůtě do 30 dnů od podání žádosti opět na webových stránkách a na úředních deskách obou mateřských škol. Tamtéž bude zveřejněno datum, místo a čas vydávání ROZHODNUTÍ, které si vyzvednete osobně u ředitelky školy.

Těším se na setkání s Vašimi dětmi i s Vámi.

Bc. Jitka Svátková

Ředitelka MŠ Formanská

Novinky

Kontaktujte nás